quinta-feira, 8 de abril de 2010

Bibliografia sobre webquest

Disponibilizo alguns elementos bibliográficos sobre a webquest:

1. ADELL, Jordi. Internet en el aula: las WebQuest. Quaderns Digitals (http://www.quadernsdigitals.net). Nº 33. Abril, 2004.
. 05/10/2004.

2. AREA MOREIRA, Manuel. WEBQUEST. Una estrategia de aprendizaje por descubrimiento basada en el uso de Internet. Quaderns
Digitals (http://www.quadernsdigitals.net). Nº 33. Abril, 2004.
. 5/10/2004.

3. BARBA, Carme, y otros. Guia didàctica WebQuest: primera part. Comunitat catalana de WebQuest.
26/9/2004.

4. BARBA, Carme. El projecte de la WebQuest. 19/09/2004.

5. BARBA, Carme. Origen del concepte webquest. . 19/11/2004.

6. CAMPOS, Vicent. Presentación Monográfico sobre las Webquest. Quaderns Digitals (http://www.quadernsdigitals.net). Nº 33.
Abril, 2004. 15/09/2004.

7. DODGE, Bernie. Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa WebQuest. EDUTEKA (www.eduteka.org). Abril, 2002.
. 15/09/2004.

8. DODGE, Bernie. Some Thoughts About WebQuests. 1997. .
27/09/2004.

9. DODGE, Bernie. Tareonomía del WebQuest: una taxonomía de tareas. 1999. EDUTEKA. Abril 2002.
16/09/2004.

10. NOVELINO BARATO, Jarbas. El alma de las WebQuest. Quaderns Digitals. Nº 33. Abril, 2004. <
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_527/a_7360/7360.html>. 05/10/2004

11. ORTIZ COLON, Ana. Internet en el aula. La metodología del WebQuest en el aula. Quaderns Digitals. Nº 33. Abril, 2004.
. 5/10/2004.

Estes dados foram disponibilizados por Dolores Ruiz na lista CUED-L.

Postado por Joao Jose Saraiva da Fonseca em 8 de abril de 2010

Nenhum comentário: